EU:s körkortsregler

Skriftlig fråga 1997/98:1079 av Lundberg, Inger (s)

Lundberg, Inger (s)
Fråga 1997/98:1079 av Inger Lundberg (s) till kommunikationsministern om EU:s körkortsregler

den 8 september

Jag var för någon dag sedan i kontakt med en ung man med assyrisk bakgrund, som kom som ettåring till Sverige från Turkiet. Han är sedan många år tillbaka svensk medborgare, har vuxit upp i vårt land och både vill vara och känner sig som svensk.

För honom och många av hans kamrater ger de nya s.k. EU-körkorten med markering av födelseland en känsla av utanförskap. Det finns inga sakliga skäl till att en uppgift om medborgarskap vid födseln markeras på körkorten. Tvärtom. Den, som i unga år kommit till Sverige har fått all sin erfarenhet av trafikregler och trafikvett liksom undervisning i Sverige, inte i födelselandet.

Jag är medveten om att de nuvarande beteckningarna på körkorten har samband med gemensamma EU-regler. Både yngre och äldre svenska bilförare, som fötts i andra länder, upplever dock nuvarande bestämmelser för körkort så kränkande att det är mycket angeläget att den svenska regeringen med kraft verkar för en ändring av EU:s regler för svenska körkort.

Jag vill därför fråga kommunikationsministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att säkra att en helt onödig och i många fall kränkande uppgift om födelseland utgår från de svenska körkorten.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 1998-09-08 Inlämnad: 1998-09-08 Besvarad: 1998-09-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga