EU:s kompensation för valutaförändringar

Skriftlig fråga 1997/98:972 av Brunander, Lennart (c)

Brunander, Lennart (c)
Fråga 1997/98:972 av Lennart Brunander (c) till jordbruksministern om EU:s kompensation för valutaförändringar

den 3 augusti

Efter Sveriges medlemskap i EU har en betydande del av bondens inkomst kommit från kompensationsersättningar, miljöersättning och investeringsbidrag, vars storlek är bestämd i ecu. Sverige liksom andra länder i EU har därigenom påverkats av valutaförändringar. Hittills med 15 separata valutor har det ansetts nödvändigt med ett system som jämnar ut förändringar i valutornas värdering. Detta har inneburit att när den svenska kronan genom den förda ekonomiska politiken stärkts har svenska bönder fått kompensation för denna valutaförändring. I den nya situationen med en gemensam valuta för flertalet medlemsländer anser EU-kommissionen att det inte längre behövs någon utjämning. Såvitt jag kan förstå finns samma behov även i framtiden för de länder som står utanför EMU. Sverige har valt att inte vara med i EMU men de ersättningar som utgår från EU till svenskt jordbruk kommer att ske i euro. En stärkt svensk krona minskar den svenske bondens inkomster. Bonden riskerar att drabbas dubbelt dels går priset på produkten ned, dels minskar EU-ersättningars storlek. Jag anser att det är den svenska regeringens skyldighet att här värna det svenska jordbrukets intressen gentemot EU.

Mot denna bakgrund anhåller jag att få ställa följande fråga till jordbruksministern:

Hur kommer jordbruksministern och regeringen att agera för att ge svenskt jordbruk rättvisa villkor i vår position utanför EMU?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-08-03 Anmäld: 1998-08-10 Besvarad: 1998-08-20
Svar på skriftlig fråga