EU:s jordbruks- och fiskeripolitik under franskt ordförandeskap

Skriftlig fråga 2007/08:1459 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 7 juli

Fråga

2007/08:1459 EU:s jordbruks- och fiskeripolitik under franskt ordförandeskap

av Britta Rådström (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Frankrike och därmed president Sarkozy tog den 1 juli över ordförandeskapet i EU. Fyra områden, energi- och klimatpolitiken, invandringen, europeiskt försvar samt jordbrukspolitik, kommer att stå överst på dagordningen det kommande halvåret.

Frankrike har alltid tillhört försvararna av en överdimensionerad europeisk jordbrukspolitik som har tagit stora delar av EU:s budget i anspråk. Sverige har tillhört de stater inom EU som velat reformera och öppna upp det europeiska jordbruket mot omvärlden. Vi vill också verka för en omställning till ett mer långsiktigt hållbart och ekologiskt jord- och skogsbruk.

Frankrikes ordförandeskap har också betydelse för europeisk fiskeripolitik. EU:s och andra icke-afrikanska staters fiskeflottor utarmar det småskaliga afrikanska kustfisket. Fisk är en viktig proteinkälla för många fattiga afrikaner som nu pressas av stigande livsmedelspriser. Från svensk sida verkar vi mot utfiskning av världshaven och mot utarmning av redan fattiga länder. Att de stigande livsmedelspriserna slår hårt mot Afrikas fattiga och kan öka antalet svältande är ett stort problem vilket understryker vikten av att afrikanskt fiske inte får utarmas.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta under Frankrikes ordförandeskap för att påverka europeisk jordbruks- och fiskeripolitik i svensk riktning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-07-07 Besvarad: 2008-07-21 Anmäld: 2008-08-14 Svar anmält: 2008-08-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-21)