EU:s insats för att motverka rysk påverkan och propaganda i medierna

Skriftlig fråga 2014/15:543 av Sofia Arkelsten (M)

Sofia Arkelsten (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den 4 maj ställde jag en skriftlig fråga ( 2014/15:490) till utrikesminister Margot Wallström om europeiskt samarbete mot påverkansoperationer i medierna. I ett fläckvis informativt svar (Svar på skriftlig fråga 2014/15:490 Europeiskt samarbete mot påverkansoperationer i medierna) meddelar regeringen att den stöder fri journalistik och oberoende massmedier. Gott så. Regeringen meddelar också att den noggrant följer en studie av ryskspråkiga medieinitiativ - och eventuellt är redo att ta ställning till ytterligare stöd när den är klar. Dessutom meddelar regeringen att den är aktiv inom ramen för Nordiska ministerrådet.

Att regeringen bland annat följer studier, är aktiv inom organisationer som vi är del av och stöder slutsatserna från Europeiska rådet 19-20 mars är det minsta vi kan förvänta oss.  Det kommer att krävas breda insatser av många aktörer för att kunna stärka EU i det pågående informationskriget.

 

Men frågan till utrikesministern kvarstår:

Är insatsen från EU:s utrikestjänst som beskrivs i skriftlig fråga 490 något som ministern och den svenska regeringen har en politisk vilja att prioritera och delta aktivt i och därför avsätta medel till? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-20 Överlämnad: 2015-05-20 Anmäld: 2015-05-21 Svarsdatum: 2015-05-27 Sista svarsdatum: 2015-05-27
Svar på skriftlig fråga