EU:s förslag om copywright

Skriftlig fråga 2017/18:1564 av Eskil Erlandsson (C)

Eskil Erlandsson (C)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Den digitala tidsåldern har ändrat hur vi tar till oss av kultur och nöjen. Därför är det bra att EU nu håller på att uppdatera lagstiftningen om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (COM(2016) 593). Men det är viktigt att lagstiftningsförslaget inte påverkar yttrandefriheten på internet. Risken är annars att ett fritt internet, varierat utbud, möjligheter för nya artister och tekniska lösningar att etableras kommer i kläm.

Det finns ett antal problem med förslagen i artikel 13 och artikel 11 i lagförslaget. Till att börja med vill man tvinga plattformsägare, exempelvis sociala medieplattformar som Facebook och Twitter eller bloggar, att scanna allt material som laddas upp på de respektive plattformarna för att hitta eventuella brott mot upphovsrättsskydd. Om något slinker igenom kan upphovsrättsägarna stämma plattformens ägare. En internetmeme i en kommentarstråd kan vara tillräckligt. Med politiska medel vill man alltså tvinga privata företag att införa samma slags filter på internet som man kritiserar Kina för att använda, för att rensa bort innehåll som anses opassande.

Det andra omstridda förslaget innebär att det skulle införas en avgift för att länka till nyhetsartiklar. Tidningsutgivarna vill ha betalt när deras material sprids. Det är i sig inte märkligt men den här modellen, som i grund och botten gör URL-adresser till upphovsrättsmaterial, är inte rimlig. Centerpartiet har i Europaparlamentet kämpat mot de här förslagen från början och kommer att fortsätta göra så. Däremot är det oklart vad regeringen tycker om de två artiklarna och om den svenska regeringen över huvud taget bryr sig om de negativa konsekvenser för yttrandefriheten som uppstår om lagstiftningen går igenom.

Jag noterar att regeringen inte har sökt förhandlingsmandat i riksdagens EU-nämnd i denna fråga, utan endast informerat EU- nämnden om ärendets utveckling i stort.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

På vilket sätt har statsrådet i förhandlingarna i rådet säkerställt att artiklarna 11 och 13 i förslaget till upphovsrätt på den digitala inre marknaden inte riskerar att inskränka yttrandefriheten på nätet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-07-03 Överlämnad: 2018-07-04 Sista svarsdatum: 2018-07-18 Svarsdatum: 2018-07-19 Anmäld: 2018-08-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga