EU:s diskriminering av synskadade

Skriftlig fråga 2006/07:1140 av Lundh, Fredrik (s)

Lundh, Fredrik (s)

den 10 maj

Fråga

2006/07:1140 EU:s diskriminering av synskadade

av Fredrik Lundh (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Med hänvisning till EU:s mervärdesskattedirektiv från 1977 har EU-kommissionen i april 2006 i en skrivelse protesterat mot den reducerade momsen på ljudböcker som Sverige infört. Enligt EU-reglerna betraktas alla ljudproduktioner på cd som likvärdiga. Sverige anser att ljudböcker måste jämföras med tryckta böcker och kunna omfattas av den lägre skatten. Viktigt argument är att inte diskriminera personer med läshandikapp. EU har förhållit sig kallsinnigt till Sveriges argument och uppmanat Sverige att tillämpa beslutade momsregler.

Trots att den tidigare regeringen i sitt svar till EU påtalat självklarheten i att människor med läshandikapp inte ska betala mer för böcker än de som läser pappersversionen av samma bok, nöjer sig inte kommissionen med detta och tänker driva ärendet vidare.

Att landets synskadade skulle tvingas betala 25 procents moms för en ljudbok när andra betalar 6 procents moms för pappersversionen är enligt mig inget annat än diskriminering. Jag förväntar mig att regeringen och berörda statsråd gör klart för EU-kommissionen att Sverige inte tänker diskriminera människor med läshandikapp och att högre kostnader för en som måste läsa sin litteratur via ljudmediet aldrig kan accepteras.

Min fråga till finansministern är därför:

Kommer han att agera mot EU i fråga om momsen på ljudböcker?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-05-10 Anmäld: 2007-05-10 Besvarad: 2007-05-16 Svar anmält: 2007-05-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-16)