EU:s biståndspolitik

Skriftlig fråga 2003/04:1291 av Ohlsson, Birgitta (fp)

Ohlsson, Birgitta (fp)

den 2 juni

Fråga 2003/04:1291

av Birgitta Ohlsson (fp) till statsrådet Carin Jämtin om EU:s biståndspolitik

Regeringen lade förra året fram en proposition om sin politik för global utveckling (2002/03:122). Där står att Sverige ska arbeta för en större samstämmighet och bättre styrning och kvalitet i EU:s biståndspolitik samt att Sverige bör verka och driva på för att internationella åtaganden för en rättvis och global utveckling följs upp effektivt och kraftfullt inom EU.

Reformansträngningar pågår inom EU, men dess biståndspolitik är fortfarande alltför byråkratisk och ineffektiv. Sverige har ett ansvar att verka för att förbättringar genomförs. Nu har det gått ungefär ett år sedan regeringen lanserade sitt förslag till förbättringar av EU:s biståndspolitik men de svenska insatserna lyser med sin frånvaro.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta för att genomföra de delar i riksdagens beslut om politik för global utveckling som handlar om EU-biståndet.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-06-02 Anmäld: 2004-06-02 Besvarad: 2004-06-09 Svar anmält: 2004-06-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-06-09)