EU:s asylpolitik

Skriftlig fråga 2002/03:934 av Hassan, Maria (s)

Hassan, Maria (s)

den 14 maj

Fråga 2002/03:934

av Maria Hassan (s) till utrikesminister Anna Lindh om EU:s asylpolitik

Asylpolitiken blir en av de viktiga frågorna på EU-toppmötet i Thessaloniki under juni månad. I all tysthet pågår en diskussion om den brittiska regeringens förslag att lägga asylprövningslägren utanför EU och sedan släppa in godkända flyktingar enligt ett kvotsystem. Med detta slipper det rika Europa ta ansvaret för flyktingarna och kommer att föra över problemen på de fattiga grannarna.

Ukraina och Moldavien nämns bland de länder där uppsamlingsläger kan utplaceras. Redan i dag finns det enligt den officiellt registrerade statistiken ett par miljoner fler "inresande" än "utresande". Några hundra av dem sitter i förvaringsläger under fullständigt omänskliga villkor, medan andra med brottslingarnas hjälp tar sig vidare till den rika västvärlden. Ukraina, Moldavien och Vitrysland håller på att bli den försummade och bortglömda bakgården i det nya Europa. Den viktigaste frågan är den ytterst utsatta situationen för asylsökande. Efter vilka urvalskriterier kommer EU att "plocka ut" asylsökande? Är det efterfrågan på arbetsmarknaden efter vissa yrkeskategorier som ska vara avgörande? Förslaget är inte förenligt med den svenska humanpolitiken.

Avser ministern att verka för att Sverige bör förkasta den brittiska regeringens förslag om EU:s asylpolitik?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-05-14 Anmäld: 2003-05-14 Besvarad: 2003-05-22 Svar anmält: 2003-05-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-05-22)