EU:s arbete med företagens sociala ansvar

Skriftlig fråga 2005/06:2024 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 15 augusti

Fråga 2005/06:2024 av Ingegerd Saarinen (mp) till näringsminister Thomas Östros (s)

EU:s arbete med företagens sociala ansvar

I Europeiska kommissionens meddelande KOM(2006) 136 beskriver kommissionen sitt arbete för att göra Europa till ett kompetenscentrum för företagens sociala ansvar. Meddelandet är fortsättningen av den process som inleddes i och med grönboken 2001, KOM(2001) 366, meddelande 2002 och inrättandet av ett flerpartsforum om företagens sociala ansvar.

Flerpartsforumet som avslutades 2004 resulterade i en rapport med ett antal konkreta rekommendationer om hur kommissionen och övriga EU-institutioner liksom nationella och lokala myndigheter kan jobba vidare med företagens sociala ansvar.

Bland annat uppmanades myndigheter att undersöka och analysera deras verksamhet som arbetsgivare och uppköpare ur ett hållbarhetsperspektiv.

Dessa rekommendationer går kommissionen inte vidare med i det senaste meddelandet.

Vad avser statsrådet att göra för att de rekommendationer, som kom ur det ganska ambitiösa flerpartsforumet, finns kvar och utvecklas när EU går vidare med sitt arbete med företagens sociala ansvar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-08-15 Besvarad: 2006-08-24 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-24)