Europeiskt samarbete under coronapandemin

Skriftlig fråga 2019/20:1323 av Jessika Roswall (M)

Jessika Roswall (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Coronapandemin som nu drabbar Sverige och vår omvärld ger upphov till viktiga frågor om vår förmåga att samarbeta med våra grannländer såväl som med EU:s institutioner och medlemsstater.

Ett aktivt samarbete mellan EU-länderna under krisen är av stor strategisk vikt och ett tydligt uttryck för solidaritet mellan medlemsstaterna. Under den senaste tiden har vi sett exempel på hur enskilda medlemsstater skickat sjukvårdspersonal till de länder som drabbats allra hårdast liksom hur andra erbjudit sig att ta emot patienter från andra länder.

Sveriges nordiska och baltiska grannländer har ställt upp med sjukvårdsutrustning eller erbjudit sjukvårdsplatser. Samtidigt kommer rapporter om att Sverige inte deltagit i liknande samarbeten under krisen.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Har det faktum att vi i Sverige avviker från våra nordiska och baltiska grannländer vad gäller samarbetet kring sjukvårdsutrustning och sjukvårdsplatser under krisen föranlett något agerande från statsrådet i dessa frågor i regeringens arbete?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-05-07 Överlämnad: 2020-05-08 Anmäld: 2020-05-12 Svarsdatum: 2020-05-20 Sista svarsdatum: 2020-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga