Europeiskt samarbete mot påverkansoperationer i medierna

Skriftlig fråga 2014/15:490 av Sofia Arkelsten (M)

Sofia Arkelsten (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Frågan om påverkansoperationer diskuteras mycket i Sverige och agerande från EU har efterlysts.

I svar på en skriftlig fråga, 2014/15:181, om EU och rysk informationskrigföring uttalade regeringen bland annat:

EU:s svar på denna utveckling har hittills varit otillräckligt. Regeringen har därför konsekvent verkat för att EU:s institutioner bör förstärka sina insatser och ta en tydlig, ledande roll för att – tillsammans med medlemsstaterna – proaktivt sprida korrekt information om EU:s politik och dess bevekelsegrunder samt korrigera felaktigheter. Detta blev också utfallet av det extraordinära Rådet för utrikes frågor den 29 januari, som tydligt uppdrar åt EU:s höga representant att förstärka ansträngningarna för att förbättra EU:s strategiska kommunikation.

Nu finns en möjlighet för Sverige att aktivt delta i det arbetet. Enligt en artikel i nättidningen euobserver (https://euobserver.com/foreign/128352) vill EU:s utrikestjänst anställa en handfull ryskspråkiga "myth-busters" för att motverka rysk påverkan och propaganda i medierna. Detta är enligt medieuppgifter en del i en bredare ansats från EU:s sida.

Enligt artikeln finns inga medel avsatta på utrikestjänsten för detta utan de olika medlemsstaterna som bidrar kommer att betala kommunikationsexperternas lön.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesministern:

Är denna insats något som ministern och den svenska regeringen har en politisk vilja att prioritera och delta aktivt i och därför avsätta medel till?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-04 Överlämnad: 2015-05-04 Anmäld: 2015-05-05 Svarsdatum: 2015-05-13 Sista svarsdatum: 2015-05-13
Svar på skriftlig fråga