europeiskt icke-diskriminerande medborgarskap

Skriftlig fråga 1999/2000:801 av Papadopoulos, Nikos (s)

Papadopoulos, Nikos (s)

den 6 april

Fråga 1999/2000:801

av Nikos Papadopoulos (s) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om europeiskt icke-diskriminerande medborgarskap

Inom en snar framtid kommer EU:s politiska organ att börja utarbeta gemensamma regler för tredjelandsmedborgarnas situation i medlemsländerna. Där ingår inte minst dessa personers politiska rättigheter i de medlemsländer som de är bosatta i, samt gentemot EU.

Av den anledningen är det viktigt att den svenska regeringen redan nu påbörjar arbetet för ett icke-diskriminerande europeiskt medborgarskap som också omfattar invånare i unionen som inte är medborgare i något medlemsland. Det europeiska medborgarskapet måste därmed grundas på var personen har sin nuvarande fasta bostadsadress, inte var man råkar vara född eller naturaliserad. Utifrån denna fasta bostadsadress ska sedan de politiska rättigheterna som regleras av ett europeiskt medborgarskap utgå.

Ett europeiskt medborgarskap skulle kunna möjliggöra att alla EU-invånare, oavsett nationellt medborgarskap, har lika rättigheter i fråga om valbarhet och rösträtt till såväl europeiska och lokala val. Det skulle ge ett erkännande åt de personer som bor inom EU:s gränser men som inte i dag är medborgare som fullvärdiga européer. Med ett europeiskt medborgarskap stärks dessa personers ställning allmänt i samhället genom att de utgör en politisk maktfaktor.

Mina frågor till ministern är:

Avser regeringen att verka för införandet av ett europeiskt medborgarskap för invånare i EU innefattande lika politiska rättigheter oavsett nationalitet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-04-06 Anmäld: 2000-04-11 Besvarad: 2000-04-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-04-17)