Europeiska investeringsbankens stöd till SMF

Skriftlig fråga 2008/09:192 av Weibull Kornias, Marie (m)

Weibull Kornias, Marie (m)

den 30 oktober

Fråga

2008/09:192 Europeiska investeringsbankens stöd till SMF

av Marie Weibull Kornias (m)

till finansminister Anders Borg (m)

Med anledning av den finansiella krisen har Europeiska investeringsbanken (EIB) beslutat att stödja SMF inom unionen med 30 miljarder euro i syfte att öka SMF-företagens konkurrenskraft, ett vällovligt initiativ då många SMF har svårighet att erhålla erforderliga krediter. I det uppkomna läget har svenska SMF inte möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd, då svenska banker inte samarbetar med EIB.

Mot bakgrund till detta frågar jag därför finansministern:

Är finansministern beredd att verka för att svenska SMF bereds samma möjlighet att söka medel ut Europeiska investeringsbanken, som deras europeiska kolleger, trots att svenska banker inte samarbetar med EIB?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-10-30 Anmäld: 2008-10-30 Besvarad: 2008-11-05 Svar anmält: 2008-11-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-05)