Europeisk kritik mot bristfällig rasismbestraffning

Skriftlig fråga 2007/08:1467 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 10 juli

Fråga

2007/08:1467 Europeisk kritik mot bristfällig rasismbestraffning

av Ameer Sachet (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Enligt Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, FRA, är EU-länder dåliga på att motarbeta rasism och diskriminering. Sverige, Finland, Bulgarien, Frankrike, Ungern, Irland, Italien och Rumänien utfärdar visserligen fler straffpåföljder för rasism och diskriminering än övriga EU-länder men påföljderna är få och låga jämfört med i Storbritannien, uppger FRA i sin rapport.

Avser statsrådet att verka för ett intensifierat arbete med anledning av FRA:s kritik?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-07-10 Besvarad: 2008-07-24 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-24)