Europeisk flygskola i Sverige

Skriftlig fråga 2007/08:1206 av Lindestam, Åsa (s)

Lindestam, Åsa (s)

den 13 maj

Fråga

2007/08:1206 Europeisk flygskola i Sverige

av Åsa Lindestam (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Den europeiska flygskolan är på väg att etableras. De länder, vars underskrifter vi väntat på har nu skrivit under. Regeringen har tidigare sagt att Sverige har behov av stridspiloter och är ett av de länder som ingår i Advanced European Jet Pilot Training, AEJPT. Detta kommer att säkerställa en effektiv och rationell utbildning vad gäller kvantitet och kostnader för Sveriges Försvarsmakts räkning.

Regeringen har bemyndigat Försvarsmakten att företräda Sverige i detta europeiska samarbete.

Med bakgrund av detta vill jag fråga försvarsministern:

På vilket sätt och i vilka sammanhang kommer försvarsministern att vara Sverigesdrivande politiska representant i Europa för att AEJPT ska sättas på kartan och då helst i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-13 Anmäld: 2008-05-13 Besvarad: 2008-05-21 Svar anmält: 2008-05-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-21)