Europarådets konvention om våld mot kvinnor och våld i hemmet

Skriftlig fråga 2010/11:445 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 12 april

Fråga

2010/11:445 Europarådets konvention om våld mot kvinnor och våld i hemmet

av Carina Hägg (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Jag välkomnar att Europarådets konvention om våld mot kvinnor och våld i hemmet (Convention to prevent and combat violence against women and domestic violence) är antagen. Konventionen öppnas vid ministermötet i Istanbul den 11 maj för signaturer. Processen för ratificering i parlamenten kan därför utan dröjsmål påbörjas. Riksdagen ställde sig tidigt positiv till arbetet för en konvention. Det är angeläget att konventionsstater även tar ansvar för implementering och uppföljning av konventionen samt verkar för en bred anslutning. Här förutsätter jag att Sverige tar flera initiativ.

Avser justitieministern att verka för att regeringen signerar Europarådets konvention om våld mot kvinnor och våld i hemmet vid ministermötet i Istanbul?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-04-12 Anmäld: 2011-04-12 Besvarad: 2011-04-15 Svar anmält: 2011-04-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-04-15)