Europarådets konvention angående människohandel

Skriftlig fråga 2005/06:1447 av Ahlqvist, Birgitta (s)

Ahlqvist, Birgitta (s)

den 21 april

Fråga 2005/06:1447 av Birgitta Ahlqvist (s) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Europarådets konvention angående människohandel

I slutet av mars har 25 stater, inklusive Sverige, signerat Europarådets konvention angående människohandel (Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings CETS No.:197). Ännu har dock ingen stat ratificerat konventionen, något som hindrar den från att träda i kraft och som därmed också försvårar och försvagar Europarådets arbete inom detta så viktiga område.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att verka för att Sverige och alla Europarådets medlemsländer omgående ska ratificera konventionen så att den kan träda i kraft?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-04-21 Anmäld: 2006-04-21 Besvarad: 2006-04-26 Svar anmält: 2006-04-26
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-04-26)