Europakonventionen och funktionshindrade

Skriftlig fråga 1998/99:813 av vice talman Eva Zetterberg, andre (v)

vice talman Eva Zetterberg, andre (v)
Fråga 1998/99:813 av andre vice talman Eva Zetterberg (v) till socialministern om Europakonventionen och funktionshindrade

den 23 juli

 

I Europarådet pågår nu ett arbete med att utvidga bestämmelserna om ett generellt diskrimineringsförbud. Det görs inom ramen för förändringar av Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Då vi vet att denna konvention generellt sett har större genomslagskraft i svensk rätt än andra konventioner vill jag fråga socialministern:

 

Vad gör regeringen för att artikel 14 i Europakonventionen skall utvidgas till att även gälla funktionshindrade?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-07-23 Anmäld: 1999-08-03 Besvarad: 1999-08-04
Svar på skriftlig fråga