Europakonventionen 60 år

Skriftlig fråga 2009/10:210 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 18 november

Fråga

2009/10:210 Europakonventionen 60 år

av Carina Hägg (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

År 1950 antogs den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och den grundläggande friheten. Konventionen har genom flera tilläggsprotokoll förstärkts över åren. Anslutande länder har också kommit att öka i antal. Nästa år högtidlighålls att Europakonventionen uppnått 60 år, något som är värt att uppmärksammas. Europa kan vara stolt över de framgångar som hittills har uppnåtts samtidigt som mycket återstår. Det finns också anledning att se med oro på tendenser i vårt samhälle, något som i samband med ett högtidlighållande även kan lyftas upp. Här finns en möjlighet att anknyta till regeringens skyldigheter samtidigt som vi kan söka gemensamma lösningar på problem i dagens samhälle.

Min fråga är på vilket sätt ministern avser att uppmärksamma högtidlighållandet av att Europakonventionen uppnår 60 år under 2010.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-11-18 Anmäld: 2009-11-18 Besvarad: 2009-11-27 Svar anmält: 2009-11-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-27)