EU

Skriftlig fråga 2007/08:440 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 7 december

Fråga

2007/08:440 EU

av Carina Hägg (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Sverige kommer under år 2009 att vara ordförandeland i EU. För att kunna ta vara på de svenska frivilligorganisationernas kompetens och engagemang i de frågor som kommer att vara aktuella under ordförandeperioden behöver regeringen avsätta ekonomiska medel.

Det är viktigt att regeringen ser frivilligorganisationerna som en resurs inför och under ordförandeperioden. De frivilligorganisationer som arbetar med mänskliga rättigheter, barn‑, kvinno- och handikappfrågor besitter mycket värdefulla kunskaper.

Jag vill därför fråga utrikesministern om regeringen har avsatt ekonomiska medel för frivilligorganisationernas medverkan inför och under ordförandeskapet i EU.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-12-07 Anmäld: 2007-12-07 Besvarad: 2007-12-12 Svar anmält: 2007-12-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-12)