EU-stöd

Skriftlig fråga 1998/99:373 av Stenberg, Hans (s)

Stenberg, Hans (s)
Fråga 1998/99:373 av Hans Stenberg (s) till näringsministern om EU-stöd

den 18 februari

 

I Sverige utnyttjas inte möjligheterna till EU-bidrag lika bra som i många andra EU-länder.

En av förklaringarna till detta kan vara de finansieringsproblem som uppstår för den som driver ett EU-projekt. Den som startar upp ett EU-projekt med godkänd budget får vänta i många månader på att medlen utbetalas. Det leder till att många projekt över huvud taget inte kan genomföras på grund av brist på likvida medel.

En bidragande orsak till den långa väntetiden på utbetalning av EU-medel är att den administrativa hanteringen är onödigt tidsödande.

 

Jag vill därför fråga näringsministern vilka åtgärder han har för avsikt att vidta för att förenkla och snabba på processen vid utbetalning av beviljade EU-medel.

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-02-18 Anmäld: 1999-02-23 Besvarad: 1999-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga