EU-stöd för fossilgasutbyggnad i Sverige

Skriftlig fråga 2005/06:1104 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 24 februari

Fråga 2005/06:1104 av Ingegerd Saarinen (mp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s)

EU-stöd för fossilgasutbyggnad i Sverige

En eventuell utbyggnad av det svenska naturgassystemet ska fortfarande ske på kommersiella grunder, utan något statligt stöd har Mona Sahlin nyligen slagit fast.

Vad som är statligt stöd behöver nu definieras närmare.

Den nordliga dimensionen är ett EU-initiativ för att utveckla det regionala samarbetet inom EU:s nordliga närområden. Enligt handlingsplanen 2004@2006 är en gasledning som binder samman området en prioritet. Ett viktigt element sägs vara möjligheten till en grenledning från Östersjön till Stockholm.

Detta är mer likt ett strategiskt politiskt projekt med offentlig finansiering, även om det inte är just svenska staten som står för finansieringen.

Stöd från EU för förstudier av ledningar spelar en stor roll även om det rör sig om ganska små belopp. Sådant stöd kan utgå från EU:s finansieringsmekanism, det transeuropeiska energinätet TEN-E. Detta kan nämligen öppna en gräddfil till förmånlig finansiering från EU från bankerna EBRD och EIB. Motsvarande kan gälla för nordiska institutioner som Nordiska investeringsbanken NIB, Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO eller Nordiska projektexportfonden NOPEF.

Avser ministern att hävda kravet på kommersiella principer för gasen och avvisa offentligt stöd även om detta kommer från nämnda europeiska eller nordiska institutioner?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-02-24 Anmäld: 2006-02-24 Besvarad: 2006-03-01 Svar anmält: 2006-03-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-01)