EU-standard för aluminium

Skriftlig fråga 2001/02:1348 av Lindstedt-Staaf, Ester (kd)

Lindstedt-Staaf, Ester (kd)

den 14 juni

Fråga 2001/02:1348

av Ester Lindstedt-Staaf (kd) till näringsminister Björn Rosengren om EU-standard för aluminium

Sedan tre år gäller en ny EU-standard för gjutlegeringar av aluminium. Denna legering gäller ungefär 18 % av allt pressgjutgods i Sverige. Om den legeringen används, kan förbrukningen av jungfruligt aluminium öka med upp till 10 %. Tillverkning av jungfruligt aluminium kräver 20 gånger mer energi än att återanvända aluminiumskrot. Detta är inte i linje med de miljömål, som riksdagen beslutat om.

Den nya legeringsstandarden har bestämts för att klara korrosionskraven. Svenska experter anser dock att den gamla standarden på ett enkelt sätt kan modifieras för att klara dessa krav. Den nya standarden innebär i övrigt inte bättre hållfasthet. Snarare är den gamla standarden optimal vid tillverkning av tunnväggigt gjutgods.

Den svenska standardiseringsorganisationen, SIS, arbetar för att få en förändring till stånd men tror en ändring kan ta flera år.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att påskynda arbetet för en aluminiumstandard som bättre överensstämmer med de svenska miljömålen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-06-14 Besvarad: 2002-06-28 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-06-28)