EU-samverkan mot handel med kvinnor

Skriftlig fråga 2004/05:1323 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 24 mars

Fråga 2004/05:1323

av Carina Hägg (s) till justitieminister Thomas Bodström om EU-samverkan mot handel med kvinnor

EU:s generaldirektorat, under ledning av kommissionär Franco Frattini, ansvarar bland annat för frågor kring handel med och utnyttjande av kvinnor. I denna samordnar en expertgrupp arbetet kring problemen med trafficking enligt ett beslut från 2003. Under 2005 ska kommissionen presentera en EU-plan för en gemensam standard för åtgärder för kampen mot trafficking. Men så här långt i arbetet saknas fortfarande ett större fokus på kopplingen mellan den internationella handeln med kvinnor och prostitution, samt riktade åtgärder mot efterfrågan, det vill säga de så kallade torskarna, sexköparna. Bidragande orsaker till detta är vissa EU-länders bristande insikt i problemet, det vill säga attityden till prostitution som något problematiskt. Avsaknad av kompetens för att hantera kopplingen mellan handel med kvinnor och prostitution, samt ett bristande genusperspektiv är andra orsaker. En åtgärd för att behandla frågan bättre kan vara att avsätta personalresurser för detta ändamål. Eftersom frågan är en prioriterad fråga i Sverige utgår jag från att regeringen är aktiv i arbetet kring EU-planen.

Jag vill fråga justitieminister Thomas Bodström:

På vilket sätt verkar ministern för att EU-planen mot handel och utnyttjande av kvinnor ska innehålla en koppling till prostitution och motverkandet av efterfrågan på prostituerade kvinnor?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-03-24 Anmäld: 2005-03-24 Besvarad: 2005-04-05 Svar anmält: 2005-04-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-04-05)