EU-projekt

Skriftlig fråga 2013/14:55 av Nordén, Marie (S)

Nordén, Marie (S)

den 17 oktober

Fråga

2013/14:55 EU-projekt

av Marie Nordén (S)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

Erfarenheterna visar att det inte är enkelt att söka bidrag från EU till olika projekt. Dels finns det en mängd olika program och ställen där man ska söka, dels är stödet mycket tidskrävande och byråkratiskt att administrera.

Ett annat problem är att arrangören ensam får stå för alla kostnader och rekvirera stödet först efter att projektet är avslutat. Det innebär att de som skulle ha stor nytta av ett EU-projekt, men som inte har tillräckligt stark ekonomi för att finansiera verksamheten under projekttiden, kanske måste avstå från att ansöka om stöd från EU.

Att ansöka om EU-bidrag borde vara mycket enklare för att avsatta medel verkligen ska komma till nytta till verksamhet som de är avsedda för. Lika angeläget är att det finns möjlighet till förskottsutbetalning av stödet, så att även mindre projekt kan klara ekonomin.

Vilka åtgärder avser EU-ministern att vidta för att förenkla administrationen av projekt med EU-medel och snabba på utbetalning av bidrag?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-10-17 Anmäld: 2013-10-17 Besvarad: 2013-10-23 Svar anmält: 2013-10-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-10-23)