EU-parlamentets uppmaning om vapenexport

Skriftlig fråga 2006/07:633 av Holm, Ulf (mp)

Holm, Ulf (mp)

den 13 februari

Fråga

2006/07:633 EU-parlamentets uppmaning om vapenexport

av Ulf Holm (mp)

till statsrådet Sten Tolgfors (m)

EU-parlamentet beslutade den 18 januari 2007 om ett betänkande om rådets sjunde och åttonde rapport om EU:s uppförandekod för vapenexport. I denna betonas särskilt att EU:s medlemsstater konsekvent räknas bland världens främsta vapenexportörer. Tyvärr tillhör Sverige kärnan i EU vad gäller vapenexport. Jag skulle gärna se att Sverige inte sålde några vapen alls men innan vi når dit bör en stärkt kontroll av vapenexporten vara ett första steg. Det finns många aspekter i EU-parlamentets betänkande och man uppmanade bland annat medlemsstaterna att vidta en rad olika åtgärder för att ytterligare kontrollera licensproduktion av vapen runt om i världen.

Jag vill mot bakgrund av EU-parlaments rapport fråga vilka åtgärder statsrådet har för avsikt att vidta för att säkra kontrollen av vapenexporten.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-02-13 Anmäld: 2007-02-13 Besvarad: 2007-02-21 Svar anmält: 2007-02-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-02-21)