EU-parlamentets beslut om blankning och CDS

Skriftlig fråga 2011/12:134 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 15 november

Fråga

2011/12:134 EU-parlamentets beslut om blankning och CDS

av Peter Persson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Jag har tidigare frågat statsrådet om blankning. Nu har EU-parlamentet, med en borgerlig majoritet vars största partigrupp EPP inrymmer moderaterna och kristdemokraterna, gjort ett ställningstagande kring både blankning och Credit Default Swaps (CDS). CDS är finansiella instrument som bland annat används av ägare av statspapper som en försäkring mot risken att den långivande staten ställer in sina betalningar. Instrumenten kan dock även utnyttjas i spekulativt syfte av aktörer som inte äger några statspapper. De positioner som då tas beskrivs som nakna.

Den förordning som nu röstats igenom har fyra huvudpunkter:

1. Skärpta krav på rapportering av blanknings- och CDS-positioner. Mindre affärer ska rapporteras till tillsynsmyndigheterna och större affärer även öppet till marknaden.

2. Förbud mot naken blankning i aktier och statspapper. Förbudet innebär att marknadsaktörerna vid handelsdagens slut måste ha täckt alla sina blankningspositioner. De aktier och statspapper som ska säljas inom ramen för blankningsoperationer måste vara lokaliserade och finnas klara för lån.

3. Förbud mot nakna CDS-positioner. CDS-köp blir tillåtna enbart för den som äger motsvarande statspapper eller som har ett legitimt intresse av att gardera sig mot förluster i värdepapper med liknande marknadsförutsättningar – till exempel aktier i något av de större företagen i det aktuella landet. Om en medlemsstats tillsynsmyndighet ser att den nationella marknaden för statspapper inte fungerar kan förbudet upphävas temporärt.

4. ESMA – den europeiska värdepappersmyndigheten – ges befogenhet att aktivt följa marknadsutvecklingen och att gripa in mot marknadsbeteenden som betraktas som skadliga.

Vilka av de tre första åtgärderna avser statsrådet att implementera i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-11-15 Anmäld: 2011-11-17 Besvarad: 2011-11-23 Svar anmält: 2011-11-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-23)