EU-ordförandeskapet och ett kärnvapenfritt Europa

Skriftlig fråga 2008/09:1111 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 23 juli

Fråga

2008/09:1111 EU-ordförandeskapet och ett kärnvapenfritt Europa

av Ameer Sachet (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Inom EU har Frankrike och Storbritannien kärnvapen. EU bör gå i spetsen för internationell nedrustning och det blir ihåligt att kritisera andra stater för innehav av massförstörelsevapen som de själva håller sig med.

Sverige är en av de stater som tydligast och långvarigast har tagit avstånd från kärnvapen. Trots teknologiska och ekonomiska förutsättningar beslutade vi oss för att avstå från kärnvapen som en del av svenskt försvar. Sverige har också genom åren tagit olika initiativ för kärnvapenfria zoner och för avskaffande av kärnvapen. Som ordförandeland borde därför Sverige med stor trovärdighet kunna väcka frågan om att EU:s medlemsländer inte ska ha egna kärnvapen eller tillåta andra staters kärnvapen på EU-territorium.

Ett sådant initiativ borde kunna kombineras med en rysk-amerikansk uppgörelse om nedrustning av kärnvapnen. Det skulle också undergräva argumentationen hos de stater som menar sig vilja ha kärnvapen därför att andra redan har dem och inte vill göra sig av med dem.

Avser utrikesministern att väcka frågan om EU som en kärnvapenfri zon?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-07-23 Anmäld: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-19 Svar anmält: 2009-08-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-19)