EU och världsutställningen i Shanghai

Skriftlig fråga 2009/10:263 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 2 december

Fråga

2009/10:263 EU och världsutställningen i Shanghai

av Ameer Sachet (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Världsutställningen i Shanghai äger rum den 1 maj–31 oktober 2010. Utställningen förväntas bli den största genom tiderna med uppemot 70 miljoner besökare. Sverige bygger en egen paviljong på Expo 2010. Det internationella teknikkonsultföretaget Sweco har fått uppdraget att utforma paviljongen. Det är nu viktigt att demokratiernas deltagande i världsutställningen inte blir en lika misslyckad insats för demokratiutvecklingen i Kina som OS i Peking. Sverige, EU och andra demokratier får inte legitimera den kinesiska diktaturen. Detta är särskilt viktigt då det tidigare demokratiargumentet, att demokrati ger tillväxt och välstånd, lite kommer på skam genom Kina just nu. Världens diktaturer ser nu i Kina ett exempel att följa och söker också kinesisk hjälp för ekonomisk utveckling med bibehållen diktatur.

EU måste nu med sin nya kommission och sin särskilda utrikespolitiska talesperson samla demokratierna för en dialog med den kinesiska statsledningen om en färdplan mot demokrati. Siktet bör vara inställt på världsutställningen i Shanghai. En avsiktsdeklaration om demokratiska reformer i Kina under utställningen vore lämplig.

Avser utrikesministern att inom EU driva frågan om att EU och andra demokratier ska förmå Kinas statsledning till en demokratisk avsiktsdeklaration under världsutställningen i Shanghai?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-12-02 Anmäld: 2009-12-02 Svar anmält: 2009-12-14 Besvarad: 2009-12-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-14)