EU och svensk flyktingpolitik

Skriftlig fråga 2007/08:1452 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 4 juli

Fråga

2007/08:1452 EU och svensk flyktingpolitik

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Frankrike övertog den 1 juli ordförandeskapet i EU. Fyra områden kommer att prioriteras det kommande halvåret: energi- och klimatpolitik, invandring, gemensamt europeisk försvar samt jordbrukspolitik. Frankrike förespråkar en restriktiv invandring och har inte bedrivit någon framgångsrik integrationspolitik. Det rasistiska Front National har starkt påverkat franska borgerliga politikers dagordningar i dessa frågor.

Nicolas Sarkozy blev under sin tid som inrikesminister i den franska regeringen känd för en hård och omänsklig invandringspolitik som gynnade högutbildade immigranter och motverkar invandring av dem som inte påstods klarar integration och försörjning på egen hand. Även så kallade papperslösa jagades. Den pakt för invandring och asyl som den franska invandringsministern, Brice Hortefeux, ska presentera för Europas ansvariga ministrar vid ett möte i Cannes den 7–8 juli, är till mångt och mycket en kopia av den franska invandringspolitiken. Pakten uttrycker klart och tydligt att invandring av högutbildade ska favoriseras. Europas gränser ska bevakas hårdare med hjälp av ny, modern teknologi. Dessutom ska EU agera mer gemensamt med de europeiska länder som direkt berörs av illegal invandring och underlätta för utbyte av information om asylsökande.

En europeisk invandringspolitik efter fransk modell skulle innebära tuffare regler för kontinentens papperslösa. Fransk statistik talar för sig själv. Landet avvisade 80 procent fler papperslösa de första fem månaderna 2008, jämfört med samma period förra året.

Hur avser statsrådet att agera för en självständig och human svensk flyktingpolitik?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-07-04 Besvarad: 2008-07-30 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-30)