EU och kurdernas asylrätt

Skriftlig fråga 1997/98:340 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)
Fråga 1997/98:340 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Pierre Schori om EU och kurdernas asylrätt

När några tusen människor, mest kurder, anländer till Europa för att söka skydd från förföljelse, utmålas detta av EU som ett hot om massinvandring. Vid sitt möte i december 1997 bekräftade Europeiska rådet "högtidligen på nytt Europeiska Unionens åtagande att respektera och försvara alla människors rättigheter såsom de anges i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna." Artikel 14 i dokumentet föreskriver att alla människor har rätt att i andra länder söka och åtnjuta skydd mot förföljelse.

Nu söker EU-länderna genomdriva ytterligare förstärkta gränskontroller, hårdare sanktioner mot transportörer och etablerar ett nära samarbete med den turkiska polis man nyss så hårt kritiserade för ohyggliga övergrepp på just kurders mänskliga rättigheter.

Amnesty International har i denna situation riktat ett antal rekommendationer till EU-ländernas regeringar bl.a.:

  1. EU-länderna bör ta konkreta initiativ för att angripa flyktorsakerna i de flyendes hemländer.
  2. EU-länderna bör inte vidta åtgärder som hindrar människor som söker skydd från att nå deras territorium.
  3. Alla asylsökande måste få tillgång till ett rättvist asylförfarande.
  4. Ingen asylsökande som rest igenom Turkiet innan han eller hon anlänt till EU bör återsändas till Turkiet.

Är regeringen beredd att vid EU:s kommande utrikesministermöte i Birmingham den 27-28 januari agera för att det handlingsprogram som skall antas tillgodoser Amnestys ovannämnda krav och respekterar FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och 1951 års flyktingkonvention?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-01-22 Anmäld: 1998-01-26 Besvarad: 1998-01-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga