EU och ICPD + 15

Skriftlig fråga 2007/08:1519 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 5 augusti

Fråga

2007/08:1519 EU och ICPD + 15

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

År 2004 kunde EU samlas under holländskt ordförandeskap i starka rådslutsatser. Sedan dess har EU splittrats och försvagats samtidigt som FN:s befolkningsfond UNFPA, ansvarig för uppföljningen av Kairokonferensen, har mött hårt motstånd mot individens rätt och frihet att själv bestämma över sin sexualitet och reproduktion.

Kairokonferensens femtonde årsdag infaller under Sveriges ordförandeskap i EU under 2009. Den viktiga Kairodagordningen måste såväl lyftas upp som föras framåt. Implementering av Kairoagendan är angelägen. Men 15 år senare måste regeringen samtidigt ha ambitionen att ytterligare flytta fram positionerna för SRYR-frågorna. Sverige kan ta nya initiativ, medla, bygga allianser, isolera motståndare och anordna en regional och internationell konferens om handlingsprogrammets fortsättning. Europeiska ministerrådet bör anta ett tydligt språk i rådslutsatser. För att uppnå detta behöver specifika insatser identifieras för att tas inför det svenska ordförandeskapet.

Det är en besvikelse att regeringen inte tagit några initiativ. EU meddelar att det inte finns någon information om eventuella planer för ICPD + 15. Mer allmänt bedriver EU sitt arbete med sexuell och reproduktiv hälsa inom ramen för stödprogrammet Att investera i människor som har ett delmål om god hälsa för alla. Detta räcker inte, regeringen måste kraftfullt agera för ICPD + 15.

Min fråga till statsrådet Gunilla Carlsson är:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att uppnå såväl ett starkt språk som nya initiativ i Europeiska ministerrådets rådslutsatser inför ICPD + 15?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-05 Anmäld: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-19 Svar anmält: 2008-08-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-19)