EU och fisket i Afrika

Skriftlig fråga 2007/08:1073 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 11 april

Fråga

2007/08:1073 EU och fisket i Afrika

av Birgitta Eriksson (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

I takt med att europeiska vatten blivit utfiskade har EU slutit över 20 bilaterala fiskeavtal, inte minst med fattiga stater i Västafrika. Fisket är både stora nationella inkomstkällor och viktigt för den inhemska matförsörjningen. I Mauretaniens fall har EU för att få fånga 440 000 ton fisk betalat 86 miljoner euro per år – nästan en tredjedel av ökenlandets totala statsintäkter. Det finns en rad problem kring fisket utmed Västafrika. Senegal saknar avtal med EU men fisken tillhör samma vatten som grannländernas med avtal. Västsahara är ockuperat av Marocko. Tjuvfisket och fisket under bekvämlighetsflagg är omfattande.

Vad vi ser är också hur dessa afrikanska vatten plundras på fisk av stora, utländska fiskeflottor samtidigt som den lokala fiskarbefolkningen mister sitt levebröd eftersom fisket försämras. Fisken når inte heller de lokala konsumenterna utan skeppas bland annat till EU-stater där den till och med blir till djurfoder.

Vilka initiativ inom EU avser statsrådet att ta för att Afrika inte helt berövas den naturtillgång och livsmedelskälla som fisket representerar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-04-11 Anmäld: 2008-04-11 Besvarad: 2008-04-16 Svar anmält: 2008-04-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-16)