EU och dialog med kurdiska sammanslutningar

Skriftlig fråga 2009/10:654 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 17 mars

Fråga

2009/10:654 EU och dialog med kurdiska sammanslutningar

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (fp)

Det kurdiska folket har i åratal förtryckts och blivit nekade att tala sitt språk och utöva sin kultur i Turkiet och andra länder. Sedan republikens grundande har Turkiet inte enbart förbjudit och stängt folkvalda och legala kurdiska partier utan de har även arresterat folkvalda kurdiska borgmästare och politiker. Staten har gått så långt att de gripit och arresterat kurdiska journalister, civilbefolkningen och inte minst minderåriga kurdiska barn. Den största kurdiska tv-kanalen Roj TV i Belgien, som ses av flera miljoner personer runt om i världen, det nystartade prokurdiska partiet BDP (efterträdaren till DTP) och en hel del andra kurdiska organisationer, föreningar och politiker som finns i exil drabbades av en räd av främst belgiska myndigheter. Liknande aktioner genomfördes dock även i andra EU-länder. Turkisk säkerhetstjänst uppges ha assisterat den belgiska polisen och bakgrunden till räden skulle vara misstänkta PKK-kopplingar.

Lissabonfördragets avdelning II artikel 11 punkt 2 föreskriver att EU-institutionerna ska föra en öppen, tydlig och regelbunden dialog med de representativa sammanslutningarna och det civila samhället. Kurderna utgör en betydande minoritet inom EU och är väl organiserade i civila sammanslutningar. I fråga om kurdernas allmänna situation i olika stater borde EU:s institutioner föra en dialog med det kurdiska samhället inom EU. Samordnade polisiära räder på turkisk uppmaning borde kanske ersättas med gemensamma politiska samtal.

Avser statsrådet att ta initiativ till att EU:s institutioner öppnar en dialog med representativa sammanslutningar för kurderna och det kurdiska civila samhället inom EU?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2010-03-17 Inlämnad: 2010-03-17 Svar anmält: 2010-03-24 Besvarad: 2010-03-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-24)