EU-myndigheter

Skriftlig fråga 2008/09:262 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 19 november

Fråga

2008/09:262 EU-myndigheter

av Carina Hägg (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Det finns i dag ett tjugotal decentraliserade EU-organ. En gemenskapsbyrå är ett EG-rättsligt styrt organ som är en separat juridisk person utanför gemenskapsinstitutionerna. Dessa har inrättats genom en rättsakt inom sekundärlagstiftningen för att utföra en viss uppgift som kan vara av teknisk, vetenskaplig eller verkställande natur. Som stiftelse, fond eller myndighet sköts tekniska, vetenskapliga eller administrativa uppgifter. Sammantaget är det lika påtagligt att ambitioner för att åstadkomma jämställdhet är lika svårfunna i Bryssel som i regeringens egen ambition att påverka arbetet för jämställdhet. Jämställdhetsministern behöver utarbeta ett smalt initiativ, en strategi, för hur jämställdhetsarbetet ska kunna drivas på och konkretiseras i EU-myndigheterna.

Min fråga till jämställdhetsminister Nyamko Sabuni är vilket samlat initiativ, eller strategi, som hon tagit för att driva på och konkretisera jämställdhetsarbetet i EU-myndigheterna.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-11-19 Anmäld: 2008-11-19 Besvarad: 2008-11-26 Svar anmält: 2008-11-26
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-26)