EU-medborgare med återkommande korttidsanställningar

Skriftlig fråga 2012/13:302 av Stenberg, Maria (S)

Stenberg, Maria (S)

den 8 februari

Fråga

2012/13:302 EU-medborgare med återkommande korttidsanställningar

av Maria Stenberg (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Jag träffade nyligen en familj som flyttade till Arjeplog från Frankrike för ett och ett halvt år sedan. Kvinnan är ursprungligen från Arjeplog, men hennes man är fransman och EU-medborgare. Sedan de kom till Sverige så har han varit arbetslös med kortare avbrott för kortare visstidsanställningar. Han är inskriven vid Arbetsförmedlingen och har läst sfi. Från Arbetsförmedlingen får han ingen hjälp, då han inte har varit inskriven i 14 månader. Han får därmed ingen ersättning, och familjen lever i dag helt på kvinnans inkomst. Arbetsförmedlingen har sagt honom att han inte tillhör en prioriterad grupp, och han får därför ingen hjälp av dem.

Det här exemplet visar att Arbetsförmedlingen i dag inte fungerar optimalt. En person med denna bakgrund borde rimligen erbjudas hjälp till en anställning. Det är orimligt att man ska behöva vara arbetslös i 14 månader eller tillhöra ”en prioriterad grupp” för att få förmedlingshjälp!

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att Arbetsförmedlingen ska ges möjlighet att hjälpa även personer som inte har varit inskrivna i 14 månader? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-02-08 Anmäld: 2013-02-12 Svar anmält: 2013-02-13 Besvarad: 2013-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-02-13)