EU-kritiska tidningar

Skriftlig fråga 2000/01:1388 av Ryttar, Bengt-Ola (s)

Ryttar, Bengt-Ola (s)

den 13 juni

Fråga 2000/01:1388

av Bengt-Ola Ryttar (s) till utrikesminister Anna Lindh om EU-kritiska tidningar

Under ordförandeskapshalvåret har regeringen lagt sig vinn om att upprätthålla en dialog med landets EU-kritiker. Detta är bra och uppskattas av den EU-kritiska rörelsen. Men inför toppmötet har det blivit problem med pressackrediteringen av företrädarna för EU-kritiska tidningar.

Nyhetsbrevet Sverige ut ur EU och Insikt (utges av Centernej till EU) har ansökt om pressackreditering till EU-toppmötet i Göteborg. Dessa tidningar har kommit ut i fyra respektive sju år.

UD svarar inte. När de ringer och begär skriftligt besked nekas de det. När de mejlar blir svaret att de kan ringa ett nummer där ingen svarar eller att de är upptagna inför toppmötet.

Jag anser det vara viktigt att UD inte blandar ihop seriösa EU-kritiker med aggressiva demonstranter, som inte ens är EU-kritiker.

Jag anser också att UD:s hantering av ackrediteringen bör stå i överensstämmelse med regeringens uttalade öppenhet gentemot den EU-kritiska rörelsen. UD:s agerande kan tolkas som rädsla för att ge skriftligt besked i frågan.

Vad avser utrikesministern att vidta för åtgärder för att även seriösa EU-kritiska tidningar ska bli ackrediterade på rimliga villkor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-06-13 Besvarad: 2001-06-25 Anmäld: 2001-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-06-25)