EU-kommissionens tolkning av fågeldirektivet och skarvens status

Skriftlig fråga 2019/20:847 av Viktor Wärnick (M)

Viktor Wärnick (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

I ett svar på en skriftlig fråga (E-003275/2019) ställd till EU-kommissionen sägs att fågeldirektivet medger att skarvar kan tas bort i stort antal så länge bevarandestatusen inte riskeras och det inte finns andra åtgärder som kan ge tillfredsställande resultat. Detta kan tolkas som en öppning för medlemsstaterna att i högre grad ta till kraftfullare åtgärder för att få bukt med skarvproblematiken än man hittills gjort eller sagt sig kunna göra.

Skarvens härjningar är ett akut problem i många delar av Sverige. Regeringen har under lång tid sagt sig ”följa frågan noga”, men den har ännu inte agerat i någon substantiell riktning. EU-kommissionens svar kan tyckas ge regeringen en öppning att – inom fågeldirektivets nuvarande ramar – ändock agera.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Jennie Nilsson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att, i ljuset av EU-kommissionens svar, underlätta en svensk skarvförvaltning som leder till ett minskat antal skarvar i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-30 Överlämnad: 2020-01-30 Anmäld: 2020-01-31 Svarsdatum: 2020-02-12 Sista svarsdatum: 2020-02-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga