EU-kommissionen och second hand

Skriftlig fråga 2008/09:224 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 6 november

Fråga

2008/09:224 EU-kommissionen och second hand

av Birgitta Eriksson (s)

till statsrådet Cecilia Malmström (fp)

I våras stämde EU-kommissionen Sverige inför EG-domstolen. Enligt kommissionen strider de ideella föreningarnas och registrerade trossamfundens momsbefrielse mot EG:s momsdirektiv. Församlingars och samfunds second hand-affärer hotas bli momsbelagda. Verksamheten omsätter ca 600 miljoner kronor per år. Stora kedjor är Myrorna, Röda Korset, Erikshjälpen, Pingstmissionens Utvecklingssamarbete (PMU), Stadsmissionen och Emmaus. De varor som säljs utgörs främst av kläder och hemtextil (50 procent), möbler 20 procent), prydnadsföremål och husgeråd (20 procent) samt böcker (10 procent). Intäkterna för verksamheten används till socialt arbete, bistånd och social verksamhet i Sverige samt till bistånd utomlands från de ideella organisationerna. Second hand-verksamheten representerar en klimatsmart, miljövänlig och återvinnande hantering av konsumtionsvaror. Genom återbruk tär vi mindre på energi och olika råvaror. Det gynnar en långsiktigt hållbar utveckling.

Finansdepartementet uppges arbeta med frågan och finansministern är inkopplad. Frågan är dock vad också miljöministern och ansvarigt statsråd för EU-frågorna gör för att hindra EU-domstolen från att lägga sig i svensk inrikespolitik. Statsrådet har på regeringens hemsida själv uttryck uppfattningen att Sverige ska arbeta för ett EU som koncentrerar sig på färre och genuint gränsöverskridande uppgifter. Momsbefrielse av ideella föreningars second hand-verksamhet kan knappast uppfattas som ett konkurrensproblem för andra länder.

På vilket sätt avser statsrådet att agera för att EU-kommissionen inte ska föra frågan vidare i EG-domstolen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-11-06 Anmäld: 2008-11-10 Besvarad: 2008-11-11 Svar anmält: 2008-11-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-11)