EU-gemensamma åtgärder

Skriftlig fråga 2015/16:1521 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Flyktingkrisen är inte över. Drivkraften för människor att ta sig till Europa kvarstår. Nu kommer rapporter om att dödsfallen på Medelhavet är fler än tidigare. Det är fler människor som har dött på Medelhavet hittills i år än under motsvarande period i fjol, enligt den senaste rapporten från International Organisation for Migration (IOM). 

EU har hittills haft mycket svårt att hantera flyktingsituationen. Det är dock förstås inte så att man kan ge upp.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

På vilket sätt driver ministern och regeringen, på EU-nivå, frågan om EU-gemensamma åtgärder för att förhindra att människor fortsätter att dö på Medelhavet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-08-19 Överlämnad: 2016-08-19 Anmäld: 2016-08-25 Svarsdatum: 2016-09-05 Sista svarsdatum: 2016-09-05
Svar på skriftlig fråga