EU-frimärken

Skriftlig fråga 2008/09:512 av Johansson, Jan Emanuel (s)

Johansson, Jan Emanuel (s)

den 22 januari

Fråga

2008/09:512 EU-frimärken

av Jan Emanuel Johansson (s)

till statsrådet Cecilia Malmström (fp)

Världspostunionen – Universal Postal Union (UPU) – grundades 1874 och Sverige var ett av grundarländerna. UPU blev ett fackorgan inom FN genom ett avtal som trädde i kraft 1948. Ett av UPU:s syften är att förena länder till ett enda postområde genom att säkra posttjänstens organisation och utveckling globalt. Ett bra stöd till UPU:s arbete tycker jag vore att få till ett porto som fungerar i hela Europa. Som det ser ut i dag så kräver vissa EU-länder att frimärket, utöver att ha rätt nationellt porto, ska vara inköpt i det land brevet sänds ifrån. Det borde vara lika självklart att ha ett EU-frimärke som att ha en valuta som fungerar i alla EU-länder.

Nu när Sverige blir ordförandeland i EU har vi särskilt bra möjlighet att driva frågan om EU-frimärken som i UPU:s anda fungerar i alla EU-länderna. I förlängningen ges vi även möjligheten att föra fram svenska författare såsom Astrid Lindgren och Selma Lagerlöf, som är lika stora i Europa som i Sverige, att pryda några av framtidens EU-frimärken.

Min fråga till statsrådet är:

Har statsrådet för avsikt att driva frågan om EU-frimärken under ordförandeskapet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-01-22 Anmäld: 2009-01-23 Besvarad: 2009-01-28 Svar anmält: 2009-01-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-01-28)