EU-dragbilar med två axlar

Skriftlig fråga 2017/18:754 av Jasenko Omanovic (S)

Jasenko Omanovic (S)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Vintern har omfamnat hela Sverige med minusgrader över hela landet. De senaste veckorna har vi som bor efter Norrlandskusten fått uppleva extrema snömängder. Detta har satt hela vår infrastruktur på prov. 

Lastbilar, ofta EU-dragbilar med två axlar, har kört fast vid backar och över broar. Konsekvensen blir ofta att det blir stopp i trafiken. I värsta fall är dessa lastbilar involverade i trafikolyckor som ibland slutar tragiskt.

Trafikverket har i uppdrag att påbörja plogningen av vägbanor på våra Europavägar redan när vägbanan är täckt med en centimeter snö. Även om vi har så hårda krav, är det svårt att hålla vägarna helt rena. Bra vintervägar kräver stora insatser, men det krävs även att lastbilarna klarar av sådana påfrestningar.

Jag är medveten om att infrastrukturministern redan tidigare har aviserat ändringar som innebär att vi kommer att ställa krav på att alla däck på lastbilen ska vara vinterdäck. Vi är många som välkomnar detta initiativ, men det finns en del kritiker som menar att det är bra, men inte tillräckligt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Har statsrådet och regeringen för avsikt att vidta ytterligare åtgärder som kan bidra till att de så kallade EU-dragbilarna inte ska utgöra något hinder eller någon fara på våra vintervägar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-02-08 Överlämnad: 2018-02-09 Anmäld: 2018-02-13 Svarsdatum: 2018-02-21 Sista svarsdatum: 2018-02-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga