EU dom C-138/02 och regeringens tal om social turism

Skriftlig fråga 2003/04:1025 av Torstensson, Åsa (c)

Torstensson, Åsa (c)

den 2 april

Fråga 2003/04:1025

av Åsa Torstensson (c) till statsrådet Barbro Holmberg om EU dom C-138/02 och regeringens tal om social turism

Den svenska socialdemokratiska regeringen anser att det finns stor risk att det, i samband med att tio nya länder inträder som medlemmar i EU, kommer att bli ett efterfrågetryck på det svenska socialförsäkringssystemet. Detta väljer de att kalla social turism.

Nyligen har det i EG-domstolen avgjorts en tvist, irländske Brian Francis Collins och dennes process mot Storbritannien, som visar på att farhågorna om "bidragshungriga turister" från de nya medlemsländerna borde kunna avskrivas. Domen innebär att det för att få rätt till bidrag ska vara fråga om arbete en lång tid och att den som ansöker om bidrag ska kunna sägas återfinnas i begreppet "varaktigt boende". Dessa krav ansåg alltså inte EG-domstolen att irländske Collins uppfyllde efter en period av ströjobb.

Min fråga till ansvarigt statsråd blir därför:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att bringa klarhet i på vilka grunder Sverige ämnar göra annan bedömning, i behovet av övergångsregler för nya EU-medborgare, än vad EG-domstolen nyligen fastlagt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-04-02 Anmäld: 2004-04-02 Besvarad: 2004-04-07 Svar anmält: 2004-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-04-07)