EU-bistånd och militära insatser

Skriftlig fråga 2003/04:1076 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 15 april

Fråga 2003/04:1076

av Berit Jóhannesson (v) till statsrådet Carin Jämtin om EU-bistånd och militära insatser

Inte sällan finansieras olika utvecklingsländers fredsbevarande militära insatser i andra utvecklingsländer med medel från exempelvis EU. Detta fenomen torde komma att bli alltmer vanligt i framtiden. EU-kommissionens ordförande Romano Prodi har utlovat lån till Afrikanska unionen för att finansiera en fredsbevarande resurs. EU har vidare lånat 2,5 miljarder från biståndsmedel för att finansiera fredsbevarande operationer. Sverige bidrar med åtskilliga hundra miljoner årligen till EU:s biståndsverksamhet. Att låna ut medel för militära ändamål torde strida mot vad riksdagen förklarat när man antog proposition (prop. 2002/03:122) Gemensamt ansvar Sveriges politik för global utveckling (s. 55).

Jag vill fråga statsrådet Carin Jämtin:

Vad avser statsrådet att göra för att förhindra att biståndsmedel från Sverige används för militära ändamål?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-04-15 Anmäld: 2004-04-15 Besvarad: 2004-04-21 Svar anmält: 2004-04-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-04-21)