EU-anknytning till Echelon

Skriftlig fråga 1997/98:845 av Hurtig, Bengt (v)

Hurtig, Bengt (v)
Fråga 1997/98:845 av Bengt Hurtig (v) till justitieministern om EU-anknytning till Echelon

I Sverige är telefonavlyssning strikt lagreglerad. Polisen ges tillstånd av tingsrätt om misstanke om grova brott föreligger. I en rapport från forskningsorganisationen STOA bedriver USA National Security Agency (NSA) rutinmässig avlyssning av telefon, e-post och faxkommunikation också inom Europa via det s.k. Echelonsystemet. Organisationer som Amnesty International och Christian Aid uppges ha avlyssnats. Detta system är utformat i första hand för icke-militära ändamål. Tekniken bygger på att vissa sökord programmeras in i en dator och när kommunikationen avlyssnas via satelliter kan samtal och text bandas när sökord finns i kommunikationen. Enligt forskningstidskriften Statewatch i England har EU-länderna inom ramen för tredje pelarområdet överenskommit att bygga ett internationellt telefonavlyssningssystem. Enligt uppgift har också länderna kommit överens om att samarbeta nära med FBI i USA för utbyte av information. Det är uppenbart att avlyssning via Echelonsystemet i Sverige inte prövas enligt svensk lag.

Jag vill därför fråga justitieministern:

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att säkra att avlyssning av telefon, e-post och faxkommunikation inom Sverige endast sker i enlighet med svensk lagstiftning?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-06-05 Anmäld: 1998-06-08 Besvarad: 1998-06-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga