Ett värdigt boende för flyktingar

Skriftlig fråga 2013/14:237 av Kerimo, Yilmaz (S)

Kerimo, Yilmaz (S)

den 18 december

Fråga

2013/14:237 Ett värdigt boende för flyktingar

av Yilmaz Kerimo (S)

till statsrådet Tobias Billström (M)

I spåren av tragedin i Syrien ökar nu migrationen i världen. Sverige har historiskt tagit ett stort ansvar för att erbjuda flyktingar skydd och ska också fortsätta att göra det. Men migration innebär också utmaningar, framför allt för de människor som flyttar men också för mottagarländerna. Om Sverige ska kunna ta emot människor på ett värdigt sätt bör alla kommuner ta ett solidariskt ansvar.

En central fråga handlar om flyktingars möjligheter till ett bra boende. I dag kan flyktingar som kommer till Sverige välja eget boende, EBO, eller anläggningsboende, ABO. Väljer man EBO kan man bosätta sig var man vill i landet, förutsatt att man kan uppge en adress. Väljer man ABO får man med hjälp av Migrationsverket ett boende någonstans i Sverige.

Eftersom kommunerna själva inte kan påverka antalet flyktingar som väljer EBO tar vissa emot många flyktingar, andra knappt några alls. I Stockholmsregionen är mönstret tydligt. Under de senaste två åren har 1 440 nyanlända fått en fristad i Södertälje, jämfört med 19 i Danderyd och 3 i Vaxholm.

I väntan på en översyn av EBO måste Migrationsverket kontrollera att de adresser som uppges är ett värdigt boende, annars ska de inte accepteras. I dag händer det att tio till tolv personer delar rum och att barnen sover på madrasser på golvet. Det är inte rimligt.

Tänker statsrådet vidta några åtgärder så att det blir ett mer solidariskt mottagande av flyktingar och så att de som väljer EBO har ett värdigt boende innan de beviljas att bo på dessa adresser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-12-18 Anmäld: 2013-12-18 Besvarad: 2013-12-30 Svar anmält: 2014-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-30)