ett utvecklande av Sveriges relation med Ghana

Skriftlig fråga 2003/04:1040 av Frans, Joe (s)

Frans, Joe (s)

den 5 april

Fråga 2003/04:1040

av Joe Frans (s) till näringsminister Leif Pagrotsky om ett utvecklande av Sveriges relation med Ghana

Den 25 februari i år reste jag på en enskild studieresa till Ghana.

Ghanas betydelse som stabil demokrati med växande ekonomisk tillväxt och därmed ökande affärsmöjligheter kan inte underskattas. I modern tid är Ghana, näst största handelspartner till Sverige i Afrika, söder om Sahara. Ghana är numera en demokrati i ett annars konfliktfyllt Västafrika. Ghana är liksom Sverige engagerat i Liberia och NEPAD. Trots dessa relationer har det aldrig tidigare förekommit en handelsdelegation, riksdagsresa, talmansresa, statsbesök eller resa med företrädare för regeringen. Det jag såg när jag reste runt stärker min uppfattning att tiden är mogen för ett förstärkt samarbete mellan Sverige och Ghana, framför allt inom handelsområdet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet vad han avser att göra för att förbättra och utveckla relationen på handelsområdet med Ghana.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-04-05 Anmäld: 2004-04-13 Besvarad: 2004-04-15 Svar anmält: 2004-04-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-04-15)