Ett tydligare tjänstemannaansvar

Skriftlig fråga 2019/20:742 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Riksdagen har genom ett tillkännagivande och beslut den 18 april 2018 uppmanat regeringen att utöka straffansvaret för tjänstefel (KU37).

Riksdagen anser att ett utökat straffansvar för tjänstefel i den offentliga förvaltningen skulle förbättra medborgarnas rättssäkerhet och öka förtroendet för den offentliga verksamheten. Därför uppmanade riksdagen i ett tillkännagivande regeringen att se över lagstiftningen om tjänstefel, med inriktningen att fler handlingar än i dag ska kunna bestraffas.

Det har nu snart gått två år sedan tillkännagivandet, och fortfarande har inte ministern och regeringen genomfört det som står i tillkännagivandet och som riksdagen tagit beslut om och som det finns en stor majoritet för i riksdagen.

Ministern har tidigare hänvisat till att beredning pågår i Regeringskansliet, men av detta har ingenting synts och det har inte heller presenterats några tidsuppgifter om när det kommer ett förslag eller när det ska träda i kraft.

Detta är en mycket angelägen fråga för företag och privatpersoner runt om i landet.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När börjar översynen av lagstiftningen, och när har vi en lagstiftning om ett utökat tjänstemannaansvar på plats?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-14 Överlämnad: 2020-01-15 Anmäld: 2020-01-16 Svarsdatum: 2020-01-22 Sista svarsdatum: 2020-01-22
Svar på skriftlig fråga