Ett totalförbud mot bottentrålning

Skriftlig fråga 2016/17:1363 av Lars Tysklind (L)

Lars Tysklind (L)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Valet av fiskeredskap har påverkan på både fisket och havsmiljön, och här finns ett viktigt utvecklingsarbete att göra för att värna ett hållbart fiske.

Fiskeredskap som påtagligt påverkar beståndet och havsbotten negativt måste bort, och fiske inom områden med speciellt känslig botten måste begränsas.

På Socialdemokraternas kongress har det beslutats att partiet ska driva frågan om ett totalförbud mot bottentrålning.

Eftersom bottentrålning är det enda fungerande alternativet för räkfiske skulle ett totalförbud mot bottentrålning få stora konsekvenser och innebära ett stopp för allt svenskt räkfiske. Dessutom är bottentrålning dominerande inom fisket efter havskräfta. Ett totalförbud mot bottentrålning innebär därmed i praktiken att allt räkfiske liksom 70 procent av kräftfisket förbjuds.

Detta skulle naturligtvis innebära ett dråpslag för en hel näring och för många kustsamhällen samt ett slut på möjligheten att köpa svenska västkusträkor; inte minst besöksnäringen skulle påverkas mycket negativt.

Det är också viktigt att framhålla den fantastiska redskapsutveckling som har skett de senaste åren mot trålar som är mer skonsamma mot miljön och som fiskar med stor selektivitet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht, som ansvarig för fiskerifrågorna i regeringen:

 

Kommer statsrådet att driva på för ett totalförbud mot bottentrålning och lägga förslag om detta i riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-05-08 Överlämnad: 2017-05-08 Anmäld: 2017-05-09 Svarsdatum: 2017-05-17 Sista svarsdatum: 2017-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga