ett svenskt yrkesfiskeavdrag

Skriftlig fråga 1998/99:383 av Carnerö, Åke (kd)

Carnerö, Åke (kd)
Fråga 1998/99:383 av Åke Carnerö (kd) till finansministern om ett svenskt yrkesfiskeavdrag

den 18 februari

 

Svenskt fiske är en viktig del av en levande skärgård, vilket är ett skäl för att stimulera fisket. För att fiskenäringen skall vara livskraftig, ge fler arbeten och kunna överleva och utvecklas i framtiden måste den vara konkurrensneutral i relation till våra nordiska grannländer. Avdragen som får göras vid inkomsttaxeringen är för närvarande mycket olika i Sverige, Norge och Danmark.

Frågan om ett svenskt yrkesfiskeavdrag har diskuterats mycket och detta krav har framförts av kristdemokraterna i riksdagsmotioner de senaste åren. Nu har en utredning kommit om yrkesfiskets konkurrenssituation (SOU 1999:3) där det föreslås att det nu gällande avdraget för ökade levnadskostnader vid fiske ersätts av ett nytt avdrag benämnt yrkesfiskaravdrag.

Min fråga till finansministern är därför:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att förbättra konkurrenssituationen för den svenska fiskerinäringen?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-02-18 Anmäld: 1999-02-23 Besvarad: 1999-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga